Мирні зібрання

Що таке мирні зібрання?

Право на свободу мирних зібрань є одним із основоположних прав людини, яке дозволяє громадянам публічно висловлювати свою думку та своє ставлення до дій чи бездіяльності влади, державних та недержавних організацій шляхом використання засобів масової інформації для інформування та мобілізації однодумців, а також ініціювати публічні обговорення найбільш актуальних суспільних питань.

 

Право на свободу мирних зібрань є ознакою демократичного суспільства та інструментом, який дозволяє впливати на політику держави і висловлювати свої погляди та позиції.

Право на свободу мирних зібрань виборювалося протягом тривалого часу і знайшло своє відображення у фундаментальних документах національного та міжнародного права.

 

Положення щодо свободи мирних зібрань закріплено та гарантується міжнародними документами, такими як: Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та іншими.

 

Реалізація права на свободу мирних зібрань та боротьба з його незаконним обмеженням неодноразово відігравали визначальну роль в історії незалежної України.

Право на свободу мирних зібрань закріплено у статті 39 Конституції України, яка гарантує, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Про проведення мирного зібрання варто сповістити органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Право на мирні зібрання не є абсолютним і на нього можуть поширюватися обмеження, що мають завжди відповідати високим стандартам доцільності та пропорційності.

 

На цьому сайті Ви зможете знайти усю необхідну та корисну інформацію про Ваше право на організацію мирного зібрання та участь у ньому, Ваші права та обов’язки під час мирного зібрання, завдання та порядок дій поліції під час проведення мирного зібрання та багато іншого.